METABOLICZNE SCHORZENIA KOSTNE

Do niedawna rentgenodiagnostyka była jedyną metodą diagnostyczną schorzeń kostnych takich jak osteoporoza. W ostatnim dziesięcioleciu obserwujemy burzliwy rozwój precyzyjnych procedur badawczych oceniających zaburzenia metabolizmu kostnego. Dzięki nim stała się możliwa wczesna, precyzyjna i nieinwazyjna diagnostyka ilościowa, jakościowa i metaboliczna kości. Ogromny postęp w dziedzinie nauk medycznych i farmaceutycznych stworzył nowe obszary działań terapeutycznych. Wśród znanych schorzeń kostnych osteoporoza stanowi poważny światowy i polski problem zdrowotny o narastającym znaczeniu. Profilaktyka jest tu kluczową strategią działania. Celem OSTEOFORUM jest umożliwienie polskim lekarzom praktykom i naukowcom korzystanie z najnowszych osiągnięć badań w dziedzinie metabolicznych schorzeń kostnych. OSTEOFORUM powstało z inicjatywy WIELODYSCYPLINARNEGO FORUM OSTEOPOROTYCZNEGO - (WFO) sekcji Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.


certyfikat Fundacji Health On the Net

CERTYFIKAT HEALTH ON THE NET
STRONY OSTEOFORUM SĄ ZGODNE Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ i PRAWEM POLSKIM

Logo
THE BONE AND JOINT DECADE 2000 - 2010

FINANSOWANIE SERWISU - ŚRODKI WŁASNE WFO oraz FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH z OSTEOFORUM