PRZYPADKI KLINICZNE

Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

UWAGA OGÓLNA

Przypominamy, że wynik badania densytometrycznego w żadnym wypadku nie powinien być interpretowany na podstawie barwy obrazu danego odcinka kośćca. Osoby zajmujące się interpretacją wyników densytometrii powinny pamiętać, że ustawienie skali barw zależy od osoby obsługującej aparat pomiarowy i nie ma nic wspólnego z wartościami liczbowymi gęstosci kości. Porównaj rysunek E i E1.

Rysunek E

E
 

Rysunek E1

 
RegionBMD g/cm2Young %Adult2 ZAge % Matched3 Z
L10.91781-1.7899-0.04
L21.09591-0.881100.86
L30.98282-1.8199-0.08
L41.5031252.521514.26
L1-L21.01488-1.141080.60
L1-L31.00186-1411040.32
L1-L41.11995-0.511151.22
L2-L31.03286-1.401040.33
L2-L41.17198-0.241181.50
L3-L41.2061010.051221.78
PRZYPADEK 1

Przypadek nastręczający pewne trudności interpretacyjne. U badanej 76 - letniej pacjentki stwierdzono złamania kompresyjne w odcinku (TH 12 - L1) kręgosłupa oraz bardzo niskie wartości BMD (poniżej - 4 SD) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i szyjce kości udowej (rys. F. i G.). W ciągu kolejnego roku u kobiety tej stwierdzono złamanie szyjki lewej kości udowej (rys. H.). Wykonano pomiar BMD prawej szyjki kości udowej (rys. J.), który został powtórzony po okresie jednego roku. Otrzymano tak dramatycznie niski wynik (rys. K.), że mamy obawy, czy interpretacja mieści się w granicach błędu aparatury.

Rysunek F

 

Rysunek G

 

Rysunek H

 

Rysunek J

 

Rysunek K

 
Region BMD1 g/cm2 Young % Adult2 Z Age % Matched3 Z
Neck 0.172 18 -6.73 24 -4.51
Wards 0.183 20 -5.60 32 -3.00
Troch 0.439 56 -3.19 70 -1.70
PRZYPADEK 2

Badania densytometryczne są szeroko stosowane u pacjentów zagrożonych osteoporozą posterydową, także u dzieci. Oto przykład wyniku badania densytometrycznego całego układu kostnego (TOTAL BODY) i odcinka lędźwiowego kręgosłupa (AP SPINE) wykonanego w programie pediatrycznym u 12 - letniego chłopca po sterydoterapii. Stwierdziliśmy, że wartość BMD całego kośca niewiele odbiega od normy wiekowej (Rys. M., SD= -1,09). Natomiast wartości BMD odcinka lędźwiowego kręgosłupa jest znacznie obniżona w porównaniu do normy wiekowej (rys. N., SD= -3,75).

Rysunek M

 

Rysunek N

 
Region BMD1 g/cm2 Young % Adult Z Age % Matched3 Z
L1 0.364 31 -7.96 50 -3.71
L2 0.455 37 -7.85 56 -3.60
L3 0.435 35 -8.05 53 -3.80
L4 0.432 35 -8.08 53 -3.83
L1-L2 0.409 34 -7.91 53 -3.66
L1-L3 0.418 35 -7.92 53 -3.67
L1-L4 0.422 35 -7.98 53 -3.73
L2-L3 0.445 36 -7.95 55 -3.70
L2-L4 0.440 36 -8.00 54 -3.75
L3-L4 0.433 35 -8.07 53 -3.82

Początek strony