PRZYPADKi KLINICZNE

Lek.med. Bartosz Fiderkiewicz
Szpital Kolejowy

PRZYPADEK KLINICZNY 1

Przypadek ten ilustruje jak przy użyciu badania densytometrycznego możemy oceniać skuteczność leczenia osteoporozy. Chora lat 68 miała wykonane badanie densytometryczne kręgosłupa L2-L4 i szyjki kości udowej (metodą DEXA) przy użyciu aparatu firmy LUNAR (DPX-L). W badaniu kręgosłupa stwierdzono cechy osteoporozy (T-score = -3.10) - rysunek 1, a w badaniu szyjki kości udowej cechy osteopenii (T-score = -2.04) - rysunek 2.

Włączono leczenie bisfosfonianami oraz suplementację wapnia i witaminy D3. Badanie powtórzono po 2 latach i stwierdzono zwiększenie gęstości masy kostnej kręgosłupa (T-score = -2.19) - rysunek 3, co odpowiada przejściu z grupy osteoporozy do grupy osteopenii oraz mniejszego stopnia zwiększenie gęstości masy kostnej szyjki kości udowej (T-score = -1.71) - rysunek 4. Oceniając powyższe wyniki w procentowej skali w stosunku do szczytowej masy kostnej należy stwierdzić, że gęstość kręgosłupa wzrosła z 69% do 78% szczytowej masy kostnej, a gęstość szyjki kości udowej z 75% do 79%.

Rysunek 1

 
RegionBMD1 g/cm2Young %Adult2 Z Age %Matched3 Z
L11.02491-0.881100.80
L20.75463-3.7176-2.03
L30.88774-2.6189 -0.92
L40.83470-3.0584-1.36
L1-L20.89178-2.1694-0.47
L1-L30.89076-2.3392-0.65
L1-L40.87574-2.5489-0.86
L2-L30.82469-3.1383-1.45
L2-L40.82869-3.1083-1.42
L3-L40.86072-2.8386-1.15

Rysunek 2

 
RegionBMD1 g/cm2Young %Adult2 Z Age %Matched3 Z
NECK0.73575-2.0489-0.74
WARDS0.52958-2.9377-1.19
TROCH0.72492-0.60100-0.01

Rysunek 3

 
RegionBMD1 g/cm2YoungAdult2 Z AgeMathed3 Z
L11.09897-0.271191.45
L20.89374-2.5690-0.84
L30.92277-2.3293-0.60
L40.98982-1.7699-0.04
L1-L20.99386-1.311050.41
L1-L30.96983-1.681000.04
L1-L40.97483-1.711000.00
L2-L30.90876-2.4491-0.72
L2-L40.93778-2.1994-0.47
L3-L40.95880-2.0296-0.30

Rysunek 4

 
RegionBMD1 g/cm2Young %Adult2 Z Age %Matched3 Z
NECK0.77579-1.17195-0.35
WARDS0.60166-2.3889-0.58
TROCH0.7981010.081110.71

PRZYPADEK KLINICZNY 2

Lek.med. Bartosz Fiderkiewicz

Przypadek ten ilustruje jak cennym badaniem w diagnostyce osteoporozy jest densytometria i jak niska gęstość kości utrudnia, a często uniemożliwia leczenie powikłań osteoporozy czyli złamań.
Chora lat 89 po epizodzie złamań kompresyjnych kręgosłupa (Th7-Thll, L2, L4) przed dwoma laty i złamaniem nasady dalszej kości promieniowej prawej przed sześciu laty, do tej pory nie leczona z powodu osteoporozy miała wykonane badanie densytometryczne kręgosłupa L2-L4 i szyjek kości udowej (metodą DEXA) przy użyciu aparatu HOLOGIC (QDR-4500).

Badanie to wykazało bardzo niskie wartości gęstości mineralnej kręgosłupa (T-score = -4.28) - rysunek l i alarmująco niskie wartości gęstości mineralnej kości udowych (T score szyjki lewej = -7.52) - rysunek 2, T-score szyjki prawej = -7.31 - rysunek 3). Wartości te wskazują na bardzo nasiloną osteoporozę i ryzyko złamań w takim przypadku jest wysokie.

Chorej włączono suplementację wapna i witaminy D3. W 4 miesiące później przy lekkim potknięciu doszło u chorej do złamania przezkrętarzowego prawej kości udowej. Chora była leczona operacyjnie. Zespolono złamanie przy użyciu płyty kątowej. W celu polepszenia konsolidacji zrostu chora otrzymywała Fluossen, Ossopan, Vit. A+D3. Mimo przestrzegania zaleceń lekarskich u chorej po 9 miesiącach od leczenia operacyjnego nie doszło do zrostu (ani nawet do radiologicznych cech rozpoczynającego się zrostu), za to elementy metalowe zespolenia spowodowały dalszą destrukcję kości. Chora została zakwalifikowana do zabiegu wszczepienia protezy stawu biodrowego. Niestety w wyniku powikłań okołooperacyjnych (podejrzewano zatorowość płucną) chora zmarła.

Rysunek 1

 
BMD (L2-L4) = 0.608 g/cm2
RegionBMDT (30)
L20.605-3.85  59%
L30.660-3.85  61%
L40.564-5.82  51%
L2-L40.608-4.28  56%
Age and sex matched T = peak bone mass

Rysunek 2

 
BMD (Neck[L]) = 0.143 g/cm2
RegionBMDT
Neck0.143-7.52  16%
(22.0)
Troch0.149-6.37  21%
(30.0)
Inter0.286-6.15  25%
(29.0)
TOTAL0.230-6.21  24%
(28.0)
Age and sex matched T = peak bone mass

Rysunek 3

 
BMD (Neck [R] ) = 0.164 g/cm2
RegionBMDT
Neck0.164-7.31  18%
(22.0)
Troch0.131-6.57  18%
(30.0)
Inter0.229-6.56  20%
(29.0)
TOTAL0.192-6.52  20%
(28.0)
Age and sex matched T = peak bone mass

Początek strony

Aktualizacja strony: 13-10-2008