SESJA INTERAKTYWNA

Opracowanie
Prof. dr hab. med. Andrzej Więcek
Prof. dr hab. med. Franciszek Kokot

Dla każdego pytania wybierz prawidłową odpowiedź. Prawidłowe odpowiedzi zostaną oznaczone "ptaszkiem", błędne czerwonym "iksem"

Po odpowiedzi na wszystkie pytania, naciśnij przycisk "Pokaż wynik".

QUIZ