Zalecenia postępowania
diagnostycznego i leczniczego
w osteoporozie

OBNIŻENIE CZĘSTOŚCI ZŁAMAŃ POPRZEZ EFEKTYWNĄ PROFILAKTYKĘ i LECZENIE

Prof. dr hab. ROMAN S. LORENC, dr ELŻBIETA KARCZMAREWICZ
Zakład Biochemii i Medycyny Doświadczalnej, Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

doc. dr hab. PIOTR GŁUSZKO
Zakład Reumatologii i Balneologii Collegium Medicum UJ, Kraków

doc. dr hab. KRYSTYNA KSIĘŻOPOLSKA-ORŁOWSKA
Zakład Rehabilitacji Instytutu Reumatologii, Warszawa

dr WALDEMAR MISIOROWSKI
Klinika Endokrynologii CMKP, Warszawa

doc. dr hab. EDWARD FRANEK
Klinika Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii CSK MSWiA, Warszawa; Zakład Badawczy Endokrynologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa

prof. dr hab. WANDA HORST-SIKORSKA
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, UM, Poznań

dr MAREK KALETA
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii Âl. UM, Sosnowiec

doc. dr hab. BŁAŻEJ MĘCZEKALSKI, prof. dr hab. ALINA WARENIK-SZYMANKIEWICZ
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej, UM, Poznań

prof. dr hab. WOJCIECH OLSZYŃSKI
Saskatoon Osteoporosis Centre, Saskatoon, SK, Kanada

doc. dr hab. JERZY PRZEDLACKI
Katedra i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych AM, Warszawa, Krajowe Centrum Osteoporozy, Warszawa

dr ANNA SKALSKA
I Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Collegium Medicum UJ, Kraków

prof. dr hab. Andrzej Więcek
Katedra i Klinika Nefrologii, Endokrynologii i Chorób Przemiany Materii Śl. UM, Katowice

W imieniu wielodyscyplinarnej grupy roboczej w składzie:

 1. Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotycznego - prof. dr hab. Roman Lorenc
 2. Polskie Towarzystwo Gerontologiczne - dr Anna Skalska
 3. Polskie Towarzystwo Reumatologiczne - doc. dr hab. Piotr Głuszko
 4. Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne - dr Marek Kaleta
 5. Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne - doc. dr hab. Marek Bolanowski
 6. Polskie Towarzystwo Andropauzy i Menopauzy - doc. dr hab. Wojciech Zgliczyński
 7. Kolegium Lekarzy Rodzinnych - dr Waldemar Misiorowski
 8. Polskie Kolegium Osteoporozy - prof. dr hab. Alina Warenik-Szymankiewicz
 9. Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej - doc. dr hab. Mariusz Bidziński
 10. Towarzystwo Internistów Polskich - dr Przemysław Kotyla
 11. Polskie Towarzystwo Rehabilitacji - doc. dr hab. Krystyna Księżopolska-Orłowska
 12. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne - dr Ewa Kolasa-Guglas
 13. Polskie Towarzystwo Nefrologiczne - prof. dr hab. Andrzej Więcek
 14. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej - prof. dr hab. Grażyna Odrowąż-Sypniewska
 15. Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne (Sekcja Densytometryczna) - prof. dr hab. Tadeusz Biegański
 16. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej - prof. dr hab. Wanda Horst-Sikorska
 17. Stowarzyszenie Entuzjastów Zdrowej Kości z Konieczności (STENKO), doc. dr hab. Jerzy Przedlacki
 18. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne - dr Iwona Trznadel-Morawska

Akceptacja Konsultantów Krajowych

 1. Prof. dr hab. Zbigniew Gaciong Konsultant Krajowy w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych
 2. Prof. dr hab. Andrzej Górecki Konsultant Krajowy w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii
 3. Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii
 4. Prof. dr hab. Jerzy Kiwerski Konsultant Krajowy w Dziedzinie Rehabilitacji Medycznej
 5. Prof. dr hab. Janusz Nauman Konsultant Krajowy w Dziedzinie Endokrynologii
 6. Prof. dr hab. Irena Ponikowska Konsultant Krajowy w Dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej
 7. Prof. dr hab. Stanisław Radowicki Konsultant Krajowy w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii
 8. Prof. dr hab. Olgierd Rowiński Konsultant Krajowy w Dziedzinie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 9. Prof. dr hab. Jacek Szechiński Konsultant Krajowy w Dziedzinie Reumatologii

Materiały są dostępne jako pliki w formacie pdf. Do ich czytania niezbędny jest czytnik plików pdf.
Pobierz Acrobat pdf reader (około 22,5MG do pobrania) lub
Pobierz Foxit pdf reader (około 2MG do pobrania)

POBIERZ MATERIAŁY: (prawy klik na linku a następnie Zapisz element docelowy jako...)

Aktualizacja strony: 13-10-2008